Выставка работ преподавателей

 

Выставка работ преподавателей факультета архитектуры.  

Doc dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski

Dr hab. Wojciech Małolepszy
Dr hab. Błażej Ostoja-Lniski
Dr Piotr Pańkowski
Mgr Sztuki Grzegorz Strzelewicz